Bläddra

Sharia : gudomlig lag i en värld i förändring

Kategorier: Islamisk rätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor

Sharia : gudomlig lag i en värld i förändring

Kategorier: Islamisk rätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Vad händer när det västerländska rättssystemet möter den islamiska rätten, idén om en gudomlig lag byggd på Muhammeds uppenbarelser och islamisk tradition? Med många exempel visar Jan Hjärpe hur sharia fungerar; hur diskussionen om islamisk rättstradition pågår och hur förändringar sker samt hur den kan förhålla sig till lagstiftningen i Sverige och andra europeiska länder. Vem tilldöms vårdnaden om barnen vid vårdnadstvister? Kan homosexuella avvisas till Iran utan att de döms till döden där? Hur är det med mänskliga rättigheter och kvinnans frigörelse? Vad menas med »islamiska banker«? När är våld legitimt? Vad innebär religionsfrihet? Detta är en reviderad och uppdaterad upplaga av Sharia, som tidigare utkommit på annat förlag. Denna andra upplaga innehåller nya exempel och tar hänsyn till nyutkommen litteratur på området. Boken vänder sig till studenter i religionsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor samt till jurister, historiker och statsvetare.