Bläddra

Sidenbröderna

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Personliga berättelser

Sidenbröderna

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Personliga berättelser
Köp här
K.A. Almgren sidenväveri grundades 1833 och finns fortfarande kvar, nu som museum. Historien om hur Knut August Almgren kom att starta sitt företag har ofta berättats. Tjugotvå år gammal drabbades han av lungsot, och gavs möjlighet att fara till södra Frankrike för att om möjligt tillfriskna. I Frankrike blev han inte bara frisk, utan lärde sig också franska, och viktigast, de senaste teknikerna inom sidenvävarkonsten. Väl hemkommen startade han så sitt företag.
Mindre känd är den roll hans äldre halvbror, Jan Gösta, spelade i den historien. Utifrån dokument i släktarkivet - brev, dagboksanteckningar och biografiska skisser - tecknas här en bild av de två bröderna och deras mellanhavanden.