Bläddra

Självbiografiska skrifter

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här

Självbiografiska skrifter

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här
"Det problem som Thérèse sedan sin barndom konfronterades med är helighetens problem: Hur skall vi kunna förverkliga Kristi bud: 'Var fullkomliga så som er himmelske Fader är fullkomlig'? Lösningen söker Thérèse ingalunda i mänskliga prestationer. Det är just tvärtom, det som är väsentligt är att inse att man inte är någonting och att Gud har initiativet. Enda problemet är att göra sig så liten som möjligt. Gör man sig liten, kan man bli buren av den stora Örnens vingar och nå de största höjder. Eller, med en annan jämförelse: man låter sig bäras som ett barn i Kristi armar." (Ur förordet av Jean Dureau O.P.)