Bläddra

Skadeståndsrätt

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Köp här

Skadeståndsrätt

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Köp här

Detta är den elfte upplagan av standardverket på skadeståndsrättens område. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringar och nytillkommen rättspraxis. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning. Särskilda kapitel behandlar de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.Boken är avsedd att användas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.