Bläddra

Skatt på engångsartiklar. SOU 2020:48 : Betänkande från Engångsartikelutredningen (Fi 2019:06)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Skatt på engångsartiklar. SOU 2020:48 : Betänkande från Engångsartikelutredningen (Fi 2019:06)

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur en miljöskatt på engångsartiklar kan utformas samt ta fram nödvändiga författningsförslag.