Bläddra

Skatteavtal – Barbados

Köp här

Skatteavtal – Barbados

Köp här

Innehåller 1991 års skatteavtal mellan Sverige och Barbados med redovisning av lagtext och övriga författningar, relevanta förarbeten, aktuella rättsfall samt Riksskatteverkets bedömning av hur avtalet ska tolkas.