Bläddra

Skatteavtal – Grekland

Köp här

Skatteavtal – Grekland

Köp här

Innehåller kungörelsen, skatteavtalet och vissa anvisningar till 1961 års avtal mellan Sverige och Grekland samt relevanta förarbeten. Även RSV:s kommentarer.