Bläddra

Skatteavtal – Ryssland

Köp här

Skatteavtal – Ryssland

Köp här

Innehåller 1993 års skatteavtal mellan Sverige och Ryssland med redovisning av lagtext och övriga författningar, relevanta förarbeten, aktuella rättsfall samt Riksskatteverkets bedömning av hur avtalet ska tolkas.