Bläddra

Skattelagboken 2022: med referenser till samtliga skatteförfattningar

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter

Skattelagboken 2022: med referenser till samtliga skatteförfattningar

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Skattelagboken 2022 innehåller nedanstående skatteförfattningar i fulltext

- Inkomstskattelagen
- Skatteflyktslagen
- Socialavgiftslagen
- Mervärdesskattelagen
- Spelskattelagen
- Vägtrafikskattelagen
- Kupongskattelagen
- Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)
- Skatteförfarandelagen


Dessutom innehåller skattelagboken en tematisk förteckning med referenser till övriga skattelagar och andra regler, såsom förordningar och internationella rättsakter inom samtliga delar av skattesystemet.

Skattelagboken lämpar sig för alla som vill ha de större skattelagarna som används ofta i bokform, men som snabbt och enkelt söker upp de mindre lagarna på webben. Den utgör tillsammans med Skattesystemet. Lärobok och Skattesystemet. Övningsbok ett komplett läromedel i skatterätt.