Bläddra

Skattelagstiftning 11:1 : Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2011

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Skattelagstiftning 11:1 : Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2011

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.
I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EG-fördraget.
Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975.
Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skattebetalningslagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna. Där finns också tabeller över skattesatser i samtliga EU-länder.