Bläddra

Skattelagstiftning 13:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2013

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Skattelagstiftning 13:2 : lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2013

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Lagsamlingen innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamme rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Boken innehåller även lagar med EU-anknytning såsom flera västentliga direktiv. Lagtexterna är uppdaterade per den 1 juli 2013.