Bläddra

Skattelagstiftning 16:2 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2016

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Skattelagstiftning 16:2 : lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2016

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Boken är uppdaterad per den 1 juli 2016

Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiotredje gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet
som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt samt mervärdesskattelagen.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet. I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar sedan 1975.
Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår
ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.