Bläddra

Skattelagstiftning 19:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2019

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Skattelagstiftning 19:1 : lagar och andra författningar som de lyder 1 januari 2019

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Uppdaterad per den 1 januari 2019
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.
Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt samt mervärdesskattelagen.
I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.
I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.
Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.
Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna.