Bläddra

Skattevolymen 2017:2

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Skattevolymen 2017:2

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m. I Skattevolymen har vi alla centralsvenska skattelagar och de viktigaste EU-reglerna på området som mervärdesskattedirektivet, moder- och dotterbolagsdirektivet och sparadedirektivet. Här finns också OECDs modellavtal för dubbelbeskattning och praktiska sammanställningar med gällande skattesatser och gränser för förmåners avdragsrätt. Skattelagstiftningen ändras ofta, i stort och i smått. Bara inkomstskattelagen har i genomsnitt ändrats 15 gånger per år sedan den gavs ut 1999. Vi ger därför ut Skattevolymen två gånger per år, för att du alltid ska ha tillgång till aktuella regler. Nyheter på skatteområdet 2017 Slopad avdragsrätt vid inkomstbeskattning för representationsutgifter som avser måltider Nytt golv för statslåneräntan, de nya nivåerna är 0 % och 0,5 % Skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten omsättning Ingen intäktsränta på skattekonto Taket för uppskovsbelopp vid försäljning av privatbostad slopas under en begränsad tid