Bläddra

Skattevolymen 2020:1

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Skattevolymen 2020:1

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Skattevolymen 2019:2 Skattevolymen är regelsamlingen på skatteområdet som ger dig tillgång till de senaste regeländringarna, OECDs modellavtal och EU-rätt som momsdirektivet m.m. Skattevolymen utkommer 2 gånger per år med både då gällande samt kommande lagar och regler på skatteområdet. Nyheter i Skattevolymen 2019:2 Nya regler om kvalificerade andelar i fåmansföretag. En andel i ett fåmansföretag anses inte kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag. Nya regler om rätt till skattereduktion vid gåva till godkänd gåvomottagare. Höjt tak för rutavdrag för personer under 65 år som gäller för hela beskattningsåret 2019. Sänkt moms på elektroniska böcker, tidningar och tidskrifter. Nya regler om arbetsgivaravgifter för personer under 18 år. Slopning av den särskilda löneskatten för personer över 65 år. Enmansföretag som anställer en första person får rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften och den särskilda löneskatten i 24 månader. Nya bestämmelser om principer för aktieägarengagemang för institutionella investerare och kapitalförvaltare. Slopad befrielse från energiskatt för råtallolja i vissa fall samt för viss kraftvärmeproduktion. Ändring av avdragsreglerna för representation för bolag med EURO som redovisningsvaluta med anledning av ändringarna för representation i inkomstskattelagen. Nya regler om skyldighet för vissa aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad att redovisa ersättning till ledande befattningshavare.