Bläddra

Skolan möter förskolan och fritidshemmet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Skolan möter förskolan och fritidshemmet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Författarna tar i denna bok upp viktiga frågor kring mötet mellan skola, förskola och fritidshem. Den är utarbetad i syfte att öka förståelsen för och insikten om de betingelser som kan ha betydelse för samverkan och integration mellan de olika verksamhetsformerna. Boken belyser bl.a. hur de styrdokument som ska vägleda arbetet i skolan vuxit fram och vilka tankar som varit styrande för det pedagogiska arbetet. Erfarenheter från utvecklingsarbete med integrering av de olika verksamheterna visar hur detta kan stimulera till nya tankar vilka leder till reflektion och förståelse för de problem som oundvikligen uppstår när två skilda traditioner möts. Vilken roll fritidspedagogen kan och bör ha behandlas i ett särskilt kapitel. Boken är avsedd för såväl studerande inom lärarutbildningen och barn- och ungdomspedagogiskt program som för yrkesverksamma lärare, förskollärare och fritidspedagoger.