Bläddra

Skolans administration och ledning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Skolans administration och ledning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Att leda en skolverksamhet kräver kunskap om ett stort antal rättsregler som påverkar relationerna på den arbetsplats som skolan utgör. I Skolans administration och ledning presenterar författaren de spelregler som direkt eller indirekt inverkar på ledarskapet i skolan och därmed på relationen mellan å ena sidan arbetsgivaren och å andra sidan skolans medarbetare samt deras fackliga organisationer. Spelreglerna för rektorns ledarskap rör frågor om kollektivavtal, samverkansavtal, förhandlingar, anställningsavtal, anställningsskydd, diskriminering, likabehandling, lön, arbetstider, semester, ledighetsrättigheter och arbetsmiljö. I tillämpningen av alla dessa regler är det naturligtvis viktigt att känna till reglernas innehåll och praktiska innebörd, men det är också betydelsefullt att förstå reglernas bakgrund och syfte. De flesta rättsregler kräver dessutom personalpolitiska överväganden, t.ex. vissa riktlinjer, planer eller policydokument. Boken vänder sig till skolledare men också fackliga företrädare och skolmedarbetare med intresse för relationen mellan chef och medarbetare i skolans värld.