Bläddra

Skoljuridik och myndighetsutövning : rättsfall och beslut

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar

Skoljuridik och myndighetsutövning : rättsfall och beslut

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
Denna bok innehåller avgöranden från domstolar och beslut av andra myndigheter i frågor som rör skolväsendet. Dessa berör bland annat rätten till utbildning, innebörden av skolplikt och förutsättningarna för att beviljas dispens eller ledighet, disciplinära åtgärder, lärares befogenheter gentemot elever, utrymmet att använda tvång, yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter, regeringsformens krav på saklighet, frågor om skolplacering, särskilt stöd och anpassningar m.m. Urvalet är gjort för att passa på kurser i juridik inom Rektorsprogrammet.