Bläddra

Skollagen – en lagkommentar DEL 1

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

Skollagen – en lagkommentar DEL 1

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
I denna bok har vi sammanställt paragrafvisa kommentarer till den nya skollagen. Syftet är att förklara och ge stöd både åt den som arbetar i skolan och åt den som arbetar med att tillämpa lagen på annat sätt. Kommentarerna baseras på propositioner, utredningar, myndighetsuttalanden och relevant rättstillämpning. Därtill har författarna gjort förtydligande analyser, anmärkningar eller reflektioner till de mest centrala bestämmelserna. Ansvariga för kommentarerna är hovrättsrådet Lars Clevesköld, tidigare undervisningsråden Simon Jernelöv och Ann Orrsten samt jur. kand. Nina Okada. Del 1, kap 1-14 Skolformsvisa bestämmelser fritidshem, förskola, grundskola m.m. Huvudmannaskap Elevers utveckling mot målen Kvalitet, inflytande, studiero Skolplikt