Bläddra

Skollokaler för alla

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Skollokaler för alla

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Bra skollokaler är en grundläggande förutsättning för att elever ska fungera så bra som möjligt i skolan.

Skolor med öppna planlösningar, som dömdes ut redan på 1970-talet, återuppstår nu i ännu svårare former samtidigt som de beskrivs som inkluderande lärmiljöer. Detta trots att de fungerar allra sämst för elever med funktionsnedsättningar.

Hur våra statliga myndigheter ser på en inkluderande miljö skiljer sig åt mellan arbetsliv och skola. Vi ställer exempelvis högre krav på vilken skolmiljö en elev med en funktionsnedsättning förväntas klara av jämfört med en vuxen person med samma typ av svårigheter på en arbetsplats.

Boken riktar sig till politiker, skolledare, arkitekter, konsulter, entreprenörer, verksamma inom skolan och  föräldrar samt andra som är intresserade av hur vi kan skapa inkluderande skollokaler för alla elever.

Vår intention med Skollokaler för alla är att bidra med ett samlat, lättillgängligt underlag inom ämnesområdet skollokaler och skolfunktioner som kan bidra till viktiga insikter i vilka lokalmässiga funktioner som behövs för att alla elever skall kunna fungera i skolan.