Bläddra

Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal. Ds 2013:25

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Skriftlig bekräftelse av vissa telefonavtal. Ds 2013:25

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Skriftlig bekräftelse bör krävas när avtal sluts i telefon om förvaltnings- och rådgivningstjänster beträffande premiepensioner

Frågan om behovet av skriftlig bekräftelse vid andra telefonavtal än sådana som rör premiepensioner har även diskuterats. Även om det kan finnas ett behov av regler av detta slag vid åtskilliga typer av avtal med konsumenter, har utredningen försiktigtvis inskränkt förslaget till avtal om finansiella tjänster vid telefonsamtal tillkomna på näringsidkarens initiativ, där ett konsumentskydd framstått som särskilt angeläget