Bläddra

Skrivboken 9 uppl. : -Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

Kategorier: Språk och lingvistik

Skrivboken 9 uppl. : -Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Hur ska man skriva? Hur planerar, formulerar och bearbetar man? Hur kommer man igång? Vilka regler gäller? Kort sagt, hur gör man?
I SKRIVBOKEN finns svaren. Här får läsaren konkreta råd för att komma framåt i sitt skrivande. Här diskuteras strategier för skrivprocessens olika moment och här presenteras inte bara regler och mönstertexter utan också användbara övningar.
 

Den nionde upplagan av SKRIVBOKEN är grundligt genomarbetad och anpassad till dagens skriftspråk. Här ges till exempel inte bara klara och tydliga regler för den nu gällande tydlighetskommateringen. De nya reglerna sätter också sina spår i den löpande texten som tidigare följde reglerna för grammatisk kommatering. Här finns också uppdaterade regler för såväl meningsfragment som satsradning. Och i ett nytillkommet avsnitt presenteras skrivregler för smilisar och andra känslotecken.
 

SKRIVBOKEN vänder sig till alla som skriver, oavsett vad: artiklar, vetenskapliga uppsatser, rapporter, säljbrev, ansökningar, brev eller bloggar. Den vänder sig till alla som vill lära sig mer om hantverket. Till alla som vill skriva bra – och bättre.
 

Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, har i forskning och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Under åren 1994–2012 svarade hon regelbundet på läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladet.