Bläddra

Skydda lagom. ESO-rapport 2018:4 : en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar (Fi 2007:03)

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Skydda lagom. ESO-rapport 2018:4 : en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar (Fi 2007:03)

Kategorier: Agronomi och lantbruk Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är Levande skogar. Miljömålet innebär att skogens produktionsvärde ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Trots många statliga, privata och ideella insatser är de flesta bedömare överens om att miljömålet inte kommer kunna nås till 2020.

Genom att jämföra kostnaderna för olika handlingsalternativ och även ta hänsyn till skogens klimatnytta ger författaren, Magnus Nilsson, förslag på hur miljömålet kan uppnås till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Eftersom kostnaden varierar avsevärt beroende på skyddsstrategi är det viktigt att skogsägare ges incitament till att miljöanpassa verksamheten på de arealer som faktiskt brukas samt kompenseras för den naturvård de utför.