Bläddra

Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I boken som tidigare hette Skyddsombudsrätt behandlas även frågor om arbetsmiljöombud.

- Vilka rättsliga möjligheter har skyddsombud att påverka arbetsmiljön?
- Vilka samverkar ombuden med?
- Vilket ansvar har arbetsgivaren?
- Vilka uppgifter har Arbetsmiljöverket?

Dessa och många andra frågor behandlas i boken, som lättillgängligt beskriver olika slag av skyddsombud, deras befogenheter, val och rättsskydd.
Skyddsombuds-och arbetsmiljöombudsrätt ger också en översikt över arbetsmiljörätten. Den tar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabilitering samt arbetsmiljöbrott.
Systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas, särskild uppmärksamhet ges till psykosociala frågor. Nästan 100 fall redovisas från olika domstolar och från Arbetsmiljöverket.
Boken vänder sig till skyddsombud (arbetsmiljöombud), till studenter som läser arbetsmiljörätt och till fackliga- och arbetsgivarföreträdare samt till personal inom företagshälsovård och tillsynspersonal.