Bläddra

Slöjd i en digital skola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Slöjd i en digital skola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
All undervisning måste inte vara digital. Men alla lärare har ett ansvar att följa med sin tid.
Det är utgångspunkten för antologin Slöjd i en digital skola. Redaktören Martina Rylander Lundström, själv lärare i slöjd och svenska, har samlat kollegor och forskare med olika perspektiv på hur skolämnet slöjd berörs och kan berikas av den pågående digitaliseringen.

Boken innehåller flera inspirerande exempel på hur digitala verktyg och teknik kan användas i undervisningen. Eller vad sägs om interaktiva brädspel, kläder som lyser eller fågelholkar som larmar när äggen kläcks? Men boken utforskar också slöjdämnets roll i dagens skola och i framtidens.

Äntligen en antologi som på allvar öppnar för en fördjupad dialog om skolämnet slöjd och digitalisering! Det är både välkommet och behövligt.
Ur inledningen av Stina Westerlund, lektor i pedagogiskt arbete.