Bläddra

SO-ämnena i blickfånget : geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

SO-ämnena i blickfånget : geografi, religionskunskap, historia och samhällskunskap

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Boken SO-ämnena i blickfånget av läraren Mikael Bruér innehåller konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Tillsammans med lektionsförslag och didaktiska reflektioner presenteras en tydlig och nytänkande modell för användningen av Lgr 11 i arbetet med de fyra ämnen som i grundskolan ofta kallas för SO: Geografi, Religionskunskap, Historia och Samhällskunskap. Med utgångspunkt i författarens eget förhållningssätt till dessa fyra ämnen behandlas historik, styrdokument och bedömning.

SO-ämnena i blickfånget är i första hand inriktad mot lärare på högstadiet, men även lärare på mellanstadiet och gymnasiet kan ha nytta av boken. Den har en tydlig koppling till skolans styrdokument och är skriven för att passa alla som jobbar med ämnena.

Mikael Bruér är lärare i SO-ämnen vid Fagrabäckskolan i Växjö, provkonstruktör och föreläsare i frågor som rör både SO-ämnen och digitalisering.