Bläddra

SO-serien Samhälle 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SO-serien Samhälle 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
SO-Serien Samhälle 6 är uppdaterad mot Lgr 11. Här finns det som eleverna behöver för att kunna orientera sig i dagens samhälle och förstå det som händer omkring dem. Texterna öppnar för diskussioner och egna ställningstaganden, och bilderna uttrycker de känslor som inte ryms i texten. Boken spänner över hela det centrala innehållet i samhällskunskap, även om frågor som behandlar massmedier, rättigheter och skyldigheter, politik och ekonomi får lite större utrymme.

Läs mer
Innehåll
- Du, jag och vi
- Mänskliga rättigheter
- Barn i världen
- Medier och information
- Normer, regler och lagar
- Brott och straff
- Vart går pengarna?
- Att komma till beslut
- Vad är politik