Bläddra

Social omsorg 1 Fakta och uppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen

Social omsorg 1 Fakta och uppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här
I Social omsorg 1 presenteras ämnet på ett sätt som är anpassat till ett kommande arbetsliv som undersköterska eller vårdbiträde. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer. Rikligt med övningar underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, även för språksvaga elever.

Läs mer
Pedagogiska tankar
- Lättläst text
- Tydlig koppling till kursplanen
- Rikligt med övningar
- Fallbeskrivningar med tillhörande reflekterafrågor
- Podd-, film- och litteraturtips
- Tydlig koppling till kommande yrkesroll
- Många begreppsförklaringar.

Komponenter
- Fakta- och övningsbok
- Heldigitalt med fakta och övningar varvat
- Lärarstöd

Upplägg
Varje kapitel inleds med koppling till vilket kursmål det behandlar.

Faktatexterna kompletteras med rikligt med bilder och förtydligande illustrationer.

Kapitlen avrundas med:
- Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet
- Tipsruta – med tips på poddar, webbplatser och litteratur
- Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen
- Repetera – frågor som tränar dig att minnas innehållet
- Tillämpa – frågor där du får använda dina kunskaper i konkreta övningar
- Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare fördjupa din förståelse för kapitlets innehåll.

Innehåll
Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Social omsorg 1. Den förbereder eleven för praktiskt arbete med inom omsorgen och med särskilt fokus på socialt arbete. Läromedlet är indelat i 8 kapitel:
1. Livsvillkor
2. Sociala och aktiverande uppgifter
3. Personnära omsorg
4. Rehabilitering och habilitering
5. Serviceuppgifter
6. Administrativa uppgifter
7. Kommunikation
8. Bemötande, relationer och professionalism
9. Historisk utveckling
10. Lagar och andra bestämmelser