Bläddra

Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Boken är en klar och pedagogisk introduktion i socialkonstruktivism – ett av de dominerande synsätten när det gäller förhållandet mellan natur och kultur.

Läs mer
Socialkonstruktivism behandlar olika delar av ämnet:
- Den historiska bakgrunden och ämnets framväxt.
- Vilka typer av socialkonstruktivism som finns och vilka skillnaderna är.
- Vilka problem som finns kring dessa olika typer.
- Vad man konkret kan använda socialkonstruktivism till.
- Vart socialkonstruktivism är på väg och hur den kommer att se ut i framtiden.

Om författarna
Författaren är verksam i Köpenhamn och forskare vid Institut for Ledelse, Politik och Filosofi.