Bläddra

Socialt arbete i storstaden : villkor och praktik

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Urbana samhällen

Socialt arbete i storstaden : villkor och praktik

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Urbana samhällen
Köp här
Dagens snabba urbanisering och omvandlingen av urbana miljöer är en global trend, och det pågår en förändring av storstäderna även i Sverige. Men storstäderna är inte enbart möjligheternas domän; här finns också en koncentration och en mångfald av sociala problem. Globaliseringen och det anonyma storstadslivet gör individer i samhällets utkanter extra sårbara i en tid då välfärdsstaten tar mindre ansvar för människors välfärd.

Läs mer
Dessa samhällsförändringar ställer det sociala arbetet inför nya frågor och utmaningar. Det är det som den här antologin lyfter fram, betraktade ur ett storstadsperspektiv, och ger en teoretisk och metodologisk utgångspunkt för det sociala arbetets villkor och praktik.
Boken är avsedd för grundläggande utbildningar i socialt arbete och sociologi vid universitet och högskolor, men kan med fördel användas även i andra ämnen och utbildningsformer.

Om författarna
Huvudredaktörerna och författarna har lång erfarenhet av undervisning och forskning i socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Minoo Alinia är docent i sociologi och lektor i socialt arbete och Welat Songur är fil.dr i statsvetenskap och lektor i socialt arbete. Båda är verksamma vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.
Medförfattare till boken är Alireza Behtoui, Magdalena Elmersjö, Ali Hajighasemi, Fredrik Hertzberg, Ellen Håkansson, Sylwia Koziel, Zhanna Kravchenko, Jonas Lindström, Finnur Magnússon, Anders Neergaard och Hassan Sharif.