Bläddra

Sök & Finn 1 – lärarbok : informationssökning och källkritik på nätet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Sök & Finn 1 – lärarbok : informationssökning och källkritik på nätet

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Sök & Finn är en läromedelsserie i medie- och informationskunnighet (MIK), det vill säga kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Böckerna utvecklar elevernas digitala kompetens med fokus på informationssökning och källkritik på webben. Läromedlet baseras på aktuell forskning, Lgr11 och UNESCOs definition av medie- och informationskunnighet.

Om Sök & Finn 1: I Sök & Finn 1 arbetar eleverna bland annat med:
informationssökning på webben, Google, tankekartor för att hitta rätt sökord, bildanalys och kritisk granskning av bilder och källor.
Varje kapitel avslutas med elevens egen utvärdering och ger chans att upptäcka sådant som behöver repeteras.

Lärarboken innehåller bland annat:
* information om det du behöver förbereda och känna till inför varje kapitel, om till exempel Googles funktioner, olika slags källor och källkritik,
* tips på vidare läsning för den som vill fördjupa sina egna kunskaper,
* förslag på hur övningarna kan anpassas, eftersom undervisning i informationssökning och källkritik inte bör ske isolerat från ämnesundervisningen, och
* handledning för ”tillsammans-googling”, det vill säga hur du som lärare visar och involverar eleverna på olika sätt. Metoden bygger på forskares rekommendationer om att gå framåt i små steg och skapa avgränsade områden.

Sök & Finn passar dig som vill:
* ha ett läromedel i medie- och informationskunnighet utifrån Lgr11 och centralt innehåll i svenska, SO och bild i åk 1–3,
* arbeta med MIK på ett stegvis och strukturerat vis,
* få handledning, stöd och inspiration, och
* få hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper.

Förutsättningar:
* Läraren behöver tillgång till internetuppkopplad dator och storbildsskärm.
* Det är en fördel, men inte en nödvändighet, att eleverna har tillgång till internetuppkopplad dator/lärplatta.