Bläddra

SÖK & FINN 2 – lärarbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

SÖK & FINN 2 – lärarbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
I Sök & Finn 2 arbetar eleverna med informationssökning på webben, bildanalys och kritisk granskning av bilder, texter och källor. Boken är en fortsättning på Sök & Finn 1 och svårighetsgraden snäppet högre.

Lärarboken innehåller bland annat:
* information om det du behöver förbereda och känna till inför varje kapitel, om till exempel Googles funktioner, olika slags källor och källkritik,

* tips på vidare läsning för den som vill fördjupa sina egna kunskaper,

* förslag på hur övningarna kan anpassas, eftersom undervisning i informationssökning och källkritik inte bör ske isolerat från ämnesundervisningen, och

* handledning för "tillsammans-googling", det vill säga hur du som lärare visar och involverar eleverna på olika sätt. Metoden bygger på forskares rekommendationer om att gå framåt i små steg och skapa avgränsade områden.

Sök & Finn passar dig som vill:
* ha ett läromedel i medie- och informationskunnighet utifrån Lgr11 och centralt innehåll i svenska, SO och bild i åk 1-3,

* arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK) på ett stegvis och strukturerat vis,

* få handledning, stöd och inspiration, och

* få hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper.

Förutsättningar:
* Läraren behöver tillgång till internetuppkopplad dator och storbildsskärm. * Det är en fördel, men inte en nödvändighet, att eleverna har tillgång till internetuppkopplad dator/surfplatta.

Om läromedelsserien Sök & Finn:
Sök & Finn är en läromedelsserie i medie- och informationskunnighet (MIK), det vill säga kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Böckerna utvecklar elevernas digitala kompetens med fokus på informationssökning och källkritik på webben. Läromedlet baseras på aktuell forskning, Lgr11 och UNESCOs definition av medie- och informationskunnighet.

I serien ingår: Sök & Finn 1 (åk 1-3), Sök & Finn 2 (åk 2-3) och Sök & Finn 3 (åk 3). Böckerna utgår från en gemensam grund med stigande svårighetsgrad. Varje nivå består av en elevbok och en lärarbok med handledning och tydliga anvisningar.