Bläddra

SÖK & FINN 3 – lärarbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

SÖK & FINN 3 – lärarbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
I Sök & Finn 3 arbetar eleverna vidare med informationssökning på webben, bildanalys och kritisk granskning av texter, bilder och källor. Boken är en fortsättning på Sök & Finn 2 och svårighetsgraden snäppet högre. Nu får eleverna googla mer på egen hand och vi tar nästa steg vad gäller källkritik.

Varje kapitel avslutas med elevens egen utvärdering och ger chans att upptäcka sådant som behöver repeteras. Efter avslutad bok har eleven kunskaper i informationssökning och källkritik enligt Lgr 11, och förberedande kunskaper inför åk 4.

Lärarboken innehåller bland annat:
* information om det du behöver förbereda och känna till inför varje kapitel, om till exempel Googles funktioner, olika slags källor och källkritik,

* tips på vidare läsning för den som vill fördjupa sina egna kunskaper,

* förslag på hur övningarna kan anpassas, eftersom undervisning i informationssökning och källkritik inte bör ske isolerat från ämnesundervisningen, och

* handledning för "tillsammans-googling", det vill säga hur du som lärare visar och involverar eleverna på olika sätt. Metoden bygger på forskares rekommendationer om att gå framåt i små steg och skapa avgränsade områden.
v Sök & Finn passar dig som vill:
* ha ett läromedel i medie- och informationskunnighet utifrån Lgr11 och centralt innehåll i svenska, SO och bild i åk 1-3,

* arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK) på ett stegvis och strukturerat vis,

* få handledning, stöd och inspiration, och

* få hjälp att formulera konkreta mål och utvärdera elevernas kunskaper.

Förutsättningar:
* Läraren behöver tillgång till internetuppkopplad dator och storbildsskärm.

* Det är en fördel, men inte en nödvändighet, att eleverna har tillgång till internetuppkopplad dator/surfplatta.

Om läromedelsserien Sök & Finn:
Sök & Finn är en läromedelsserie i medie- och informationskunnighet (MIK), det vill säga kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Böckerna utvecklar elevernas digitala kompetens med fokus på informationssökning och källkritik på webben. Läromedlet baseras på aktuell forskning, Lgr11 och UNESCOs definition av medie- och informationskunnighet.

I serien ingår: Sök & Finn 1 (åk 1-3), Sök & Finn 2 (åk 2-3) och Sök & Finn 3 (åk 3). Böckerna utgår från en gemensam grund med stigande svårighetsgrad. Varje nivå består av en elevbok och en lärarbok med handledning och tydliga anvisningar.