Bläddra

SOL NOVA Geografi 7

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

SOL NOVA Geografi 7

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid.

Geografi 7 inleder med ett kapitel om vad geografiämnet handlar om och varför vi läser just geografi. Därefter följer kapitel som behandlar kartan, inre och yttre krafter, jordens befolkning och resurser och hållbarhet. I boken finns även avsnitt med relevant namngeografi. I Geografi 7 läggs grunderna för att förstå geografiämnets karaktär

Geografi 8 fördjupar elevernas kunskaper om hur vi skapar en hållbar framtid när vi brukar, förädlar och transporterar resurser. Till exempel lyfts områden som produktion och konsumtion, handel och transporter samt klimat i förändring.

Geografi 9 fördjupar elevernas kunskaper om jordens befolkning. Hur ser våra livsvillkor ut idag i olika delar av världen och kommer de vara hållbara i framtiden? Till exempel lyfts områden som urbanisering och migration, hälsa och ohälsa samt människors olika ekonomiska villkor och möjligheter.