Bläddra

av:Peter Östman, Mikael Gardestrand Bengtsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
För att skapa motivation och intresse för geografiämnet står eleverna i centrum vid framtagningen av Geografi, mer känt som Östmans Geografi. Läromedlet som ger dina elever en god grund att stå på i sina ämnesstudier. För att skapa motivation och intresse för geografiämnet står eleverna i centrum vid framtagningen av…
Köp här

Isbn: 9789147103409

Utgivningsår:20110415

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Andreas Gustafsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Eleverna får följa med Holger Nilsson och ingenjören Mortensen på en resa genom Sverige. Holger har ärvt en märklig apparat, en Graaf. Med hjälp av denna ger sig Holger och Mortensen sig ut för att lösa gåtan med Geografens testamente. Genom att använda skönlitteratur på ett medvetet sätt i SO-undervisningen kan…
Köp här

Isbn: 9789127458499

Utgivningsår:20200928

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Anders Fridfeldt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Geografiämnets kärna, att försöka förstå hur hela jordytan fysiskt och rumsligt är ordnad med grundfrågorna ”vad finns var, och varför just där?”, förutsätter en kombination av ämnets teori och praktik. Att förstå sitt närområde och jämföra det med andra platser ger i förlängningen förståelse för andra…
Köp här

Isbn: 9789127459526

Utgivningsår:20220112

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS Geografi Norden presenteras de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I ­boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag. Till grundboken finns både arbetsbok och lärarbok. PULS…
Köp här

Isbn: 9789127425415

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:David Örbring

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
För kompletteringsköp. Upplaga 2 är framtagen för Lgr22. Utkik är en basserie i SO, NO och teknik för årskurserna 4-6. Innehållet utgår från Lgr 11 och det finns möjlighet att kombinera bok och digitala komponenter. Utkik geografi består av elevbok,…
Köp här

Isbn: 9789140687500

Utgivningsår:20150602

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarguiden hjälper dig som lärare att göra din undervisning omväxlande, tydlig, rolig och enkel. Här finns lärarledda uppgifter som kan användas när du introducerar ett nytt kapitel eller uppslag i grundboken. Du hittar underlag för diskussionsfrågor till varje uppslag samt ord och begrepp som kan behöva förtydligas…
Köp här

Isbn: 9789152362624

Utgivningsår:20220117

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Solveig Mårtensson, Lars Lindberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Observera att det finns en uppdaterad version av serien; 2019 utkom den fjärde upplagan av SO-Serien.SO-serien Geografi är klassiskt upplagd med ingångar via naturgeografi och kulturgeografi. SO-serien Geografi utgår från kursplanens betoning på samspelet mellan natur, samhälle och människans livsvillkor.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147103850

Utgivningsår:20120808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anna Lena Stålnacke

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
PULS Landskapsboken Sveriges landskap presenteras i bokstavsordning på vardera två uppslag. Karta och faktaruta inleder och teckningar lyfter fram något typiskt eller intressant för landskapet. Natur, näringsliv, kultur och landskapens vapen, blomma och djur beskrivs i text och bild både viktigt och roligt att veta.
Köp här

Isbn: 9789127629783

Utgivningsår:20040203

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Mikael Gardestrand Bengtsson, Lars Lindberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Psst! Boken finns även i ett Blended-paket Boken och Digital elevlicens kan beställas förmånligt tillsammans i ett paket för skolor. Beställ då 9789147150007 SOS Geografi 7-9 med Digital (elevlicens). SOS för en klokare framtid Samhällsfrågorna blir allt mer brännande. Inte minst de som handlar om klimat och…
Köp här

Isbn: 9789147126590

Utgivningsår:20190805

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarguiden hjälper dig som lärare att göra din undervisning omväxlande, tydlig, rolig och enkel. Här finns lärarledda uppgifter som kan användas när du introducerar ett nytt kapitel eller uppslag i grundboken. Du hittar underlag för diskussionsfrågor till varje uppslag samt ord och begrepp som kan behöva förtydligas…
Köp här

Isbn: 9789152362617

Utgivningsår:20220117

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Henrik Ahnborg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Följ med Holger Nilsson och ingenjören Mortensen på en resa genom Sverige. Holger har ärvt en märklig apparat, en Graaf. Med hjälp av denna ger sig Holger och Mortensen sig ut för att lösa gåtan med Geografens testamente. Till läseboken finns en lärarhandledning med spännande uppdrag, kluriga uppgifter och…
Köp här

Isbn: 9789127458482

Utgivningsår:20200520

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Ingrid Sanderoth, Sten Båth, Margit Werner

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Närområdet är en oanad resurs när elever ska forma sin identitet och utveckla förmågan att skapa mening i livet. Närområdes­studier hjälper dem att nå en känsla av sammanhang, se samband och att hitta mönster. Det gör dem bättre rustade att hantera sin vardag – i dåtid och nutid samt i kommande utmaningar. Med denna…
Köp här

Isbn: 9789144109329

Utgivningsår:20150728

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I Koll på Geografi 5 får eleverna ytterligare kunskaper om kartor och geografiska informationssystem. Boken beskriver de endogena och exogena krafter som påverkar jordytan samt havet och dess betydelse. Eleverna läser även om Nordens och Europas befolkningsfördelning samt om energi. Varje kapitel inleds med ett…
Köp här

Isbn: 9789152340226

Utgivningsår:20170315

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. Varje kapitel har dessutom ett fördjupnings­uppslag som har med…
Köp här

Isbn: 9789127425453

Utgivningsår:20131129

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Hippas Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I Upptäck Geografi ges stort utrymme för geografiska analyser och diskussioner. Eleverna får träna de olika förmågorna analys, kommunikation och begreppsförståelse. Serien består av grundböckerna Upptäck Sverige, Upptäck Europa med Norden och Upptäck Jordens resurser – Människor och miljö. Till varje grundbok…
Köp här

Isbn: 9789147101566

Utgivningsår:20110412

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Göran Svanelid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Utvecklar elevernas ämnesspecifika förmågorTummen upp! SO Geografi och Samhällskunskap kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas ämnesspecifika förmågor i Geografi och Samhällskunskap utifrån de reviderade kursplanerna Lgr22. I Geografi genom att eleven får analysera hur naturens egna processer och…
Köp här

Isbn: 9789147144105

Utgivningsår:20210810

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Aha! SO Kartor 1 I det här häftet får eleverna möjlighet att träna allt de bör kunna om kartor i årskurs 3 enligt kunskapskraven i SO, Lgr11: jordgloben, världsdelarna, världshaven, väderstreck. De får rita en klassrumskarta och dessutom lära sig några enkla kartsymboler. I häftet finns en karta över alla världens…
Köp här

Isbn: 9789147102624

Utgivningsår:20120308

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ingemar Wiklund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Fundament-serien är ett nytt basläromedel i SO-ämnena för högstadiet. Serien utgår från läroplanens centrala innehåll och ger grundläggande kunskaper i respektive ämne. Serien är ett språk- och kunskapsutvecklande läromedel och ger bra grund för fortsatta studier på gymnasiet. Varje bok inleds med en genomgång av…
Köp här

Isbn: 9789188955074

Utgivningsår:20200507

Utgivare: Tukan förlag läromedel

Mediatyp: BC

av:Ludvig Myrenberg, Tomas Torbjörnsson, Anna Tyrefors

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid. Geografi 7 inleds med ett kapitel om vad geografiämnet handlar…
Köp här

Isbn: 9789127450431

Utgivningsår:20210811

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Ludvig Myrenberg, Anna Tyrefors, Tomas Torbjörnsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I SOL NOVA Geografi får eleven kunskaper om varför vår jord ser ut som den gör och vad som bidrar till att den hela tiden formas och förändras. Utgångspunkten är att eleven ska förstå den värld hen lever i, för att kunna planera för en hållbar framtid. Geografi 7 inleds med ett kapitel om vad geografiämnet handlar…
Köp här

Isbn: 9789127450103

Utgivningsår:20190607

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Marko Sandelin, Karl Andersson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Helhetsförståelse och miljöfokus!Vår planet ger eleverna verktygen för att förstå och analysera den föränderliga omvärld vi lever i.Läs merUtmärkande drag– Progression– Eleverna lär sig tänka geografiskt med hjälp av exempel, modeller och analyser– Uppgifter till varje kapitelHelhetsförståelseVår…
Köp här

Isbn: 9789147080069

Utgivningsår:20070425

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarguiden hjälper dig som lärare att göra din undervisning omväxlande, tydlig, rolig och enkel. Här finns lärarledda uppgifter som kan användas när du introducerar ett nytt kapitel eller uppslag i grundboken. Du hittar underlag för diskussionsfrågor till varje uppslag samt ord och begrepp som kan behöva förtydligas…
Köp här

Isbn: 9789152341193

Utgivningsår:20180501

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Solveig Mårtensson, Lars Lindberg, Göran Svanelid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Hela SO-serien är uppdaterad för Lgr11. SO-serien Geografi är klassiskt upplagd med ingångar via naturgeografi och kulturgeografi. De nya böckerna i SO-serien är omarbetade utifrån kursplanens betoning på samspelet mellan natur, samhälle och människans livsvillkor.Läs merPedagogiska tankarHur håller man motivationen…
Köp här

Isbn: 9789147082780

Utgivningsår:20080917

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Koll på Geografi 4 inleds med ett kapitel som introducerar kartans tecken, färger och skala samt den tematiska kartan. Kartor och namngeografi används sedan i olika sammanhang i samtliga kapitel. Boken förklarar hur Sverige har formats av naturens egna processer och av oss människor. Eleverna läser även om Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789152333006

Utgivningsår:20170222

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Birgitta Annell, Gunilla Håkansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Tillsammans med pojken Georg tar eleverna reda på vad geografi innebär. De får arbeta med begrepp som väderstreck, karta, årstider, jordens utveckling och istiden. En stor del av boken handlar om hur det ser ut i Sverige med skog, jordbruk och kuster. I samband med beskrivningen av norra Sverige berättas det om…
Köp här

Isbn: 9789127417366

Utgivningsår:20091020

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att…
Köp här

Isbn: 9789127421981

Utgivningsår:20110815

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I Koll på Geografi 6 läser eleverna om de olika klimatzonerna och om vad som påverkar klimatet. Boken handlar också om jordens resursfördelning och om hur vi påverkar jorden genom att använda de olika resurserna. Texterna beskriver även orsaker till fattigdom och ohälsa i världen och hur organisationer arbetar för att…
Köp här

Isbn: 9789152341209

Utgivningsår:20180409

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att…
Köp här

Isbn: 9789127422278

Utgivningsår:20120223

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Wiwi Ahlberg, David Isaksson, Lars Erik Åse

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Kapitel i PRIO Geografi 7: 1. Jorden – tredje klotet från solen 2. Jordskorpan formas – inre krafter 3. Jordskorpan formas – yttre krafter 4. Upptäckare och kartor 5. Jordens befolkning 6. Jordens vatten 7. Jordens klimat
Köp här

Isbn: 9789152305737

Utgivningsår:20110318

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Åsa Colliander Celik, Johan Eriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Allt eleverna behöver veta för att kunna utveckla kunskaper i geografi och förstå vilka processer som skapar olika livsmiljöer på jordklotet – Hur ser det ut? Varför ser det ut som det gör? Och på vilka sätt kan livsmiljöer förändras? Läromedlet ger konkreta tips på hur klassen kan arbeta med fältstudier och…
Köp här

Isbn: 9789147123728

Utgivningsår:20170815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
PULS Geografi Sverige börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att…
Köp här

Isbn: 9789127422261

Utgivningsår:20111216

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
I PULS Geografi Norden presenteras de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I ­boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag. Till grundboken finns både arbetsbok och lärarbok. PULS…
Köp här

Isbn: 9789127425422

Utgivningsår:20121213

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

Utgått

Isbn: 9789140690623

Utgivningsår:20150610

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Solveig Mårtensson, Lars Lindberg, Göran Svanelid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SO-serien Geografi är klassiskt upplagd med ingångar via naturgeografi och kulturgeografi. SO-serien Geografi utgår från kursplanens betoning på samspelet mellan natur, samhälle och människans livsvillkor.Observera att det finns en uppdaterad version av serien; 2019 utkom en ny fjärde upplaga av SO-Serien.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147092802

Utgivningsår:20100504

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
PULS Geografi Europa beskriver först vår världsdel ur ett geografiskt helhetsperspektiv. Sedan följer en fördjupad genomgång av Europa uppdelad i fem olika områden: Östersjöländerna, Västra Europa, Östra Europa, Centrala Europa och Södra Europa. Varje kapitel har dessutom ett fördjupnings­uppslag som har med…
Köp här

Isbn: 9789127425460

Utgivningsår:20131211

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av:Maria Willebrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Tillsammans med pojken Georg tar eleverna reda på vad geografi innebär. De får arbeta med begrepp som väderstreck, karta, årstider, jordens utveckling och istiden. En stor del av boken handlar om hur det ser ut i Sverige med skog, jordbruk och kuster. I samband med beskrivningen av norra Sverige berättas det om…
Köp här

Isbn: 9789127617155

Utgivningsår:20001102

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Gundel Wetter, Clive Gifford

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
En lättillgänglig presentation av länderna i vår världsdel, deras natur, näringsliv, kultur och historia. Den innehåller kartor, bilder och faktarutor som väcker elevernas intresse. Boken bjuder in eleverna till fördjupningar och jämförelser. Vilka skillnader och likheter finns det mellan de nordiska…
Köp här

Isbn: 9789127629813

Utgivningsår:20050120

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson, Lena Molin

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Lärarguiden hjälper dig som lärare att göra din undervisning omväxlande, tydlig, rolig och enkel. Här finns lärarledda uppgifter som kan användas när du introducerar ett nytt kapitel eller uppslag i grundboken. Du hittar underlag för diskussionsfrågor till varje uppslag samt ord och begrepp som kan behöva förtydligas…
Köp här

Isbn: 9789152341230

Utgivningsår:20190820

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I PULS Geografi Norden presenteras de nordiska ländernas natur- och kulturgeografi på samma sätt så att de är lätta att jämföra. I ­boken finns dessutom kapitel om kartor, klimat och hållbar framtid med fokus på energifrågor. Varje kapitel har fördjupningsuppslag. Till grundboken finns både arbetsbok och lärarbok. PULS…
Köp här

Isbn: 9789127425439

Utgivningsår:20130104

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BE

av:Katarina Olsson, Ingrid Åsgård

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: geografi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Grundboken PULS Geografi, fjärde upplagan täcker kursplanens centrala innehåll i geografi för åk 4-6 i läroplanen Lgr22. Boken inleds med ett kapitel om vad geografiämnet handlar om och varför vi läser just geografi. Därefter följer kapitel som behandlar: KartorJordytan förändrasJordens klimat- och…
Köp här

Isbn: 9789127461024

Utgivningsår:20240216

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB