Bläddra

SOS 4

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SOS 4

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SOS 4 innehåller och sammanfogar alla fyra SO-ämnena i en och samma grundbok för åk 4. Med väl anpassat språk till målgrupperna ges eleverna förutsättningar att ta till sig kunskaper på sin nivå. SOS är skriven helt utifrån de reviderade kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Innehåll i SOS 4 Samhällskunskap: Vad är ett samhälle?, Du och alla andra, Ekonomi - pengar, pengar, pengar Historia: Allt blir historia, Vikingatiden, Medeltiden Religionskunskap: Frågor om livet, Religioner och andra livsåskådningar, Judendomen Geografi: Vad är geografi?, Kartor, Geografiska undersökningar, Sverige och människorna, Landskapet förändras, Väder och klimat, Urberget och marken, Naturen som resurs