Bläddra

SOS 5

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SOS 5

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SOS 5 innehåller och sammanfogar alla fyra SO-ämnen i en och samma grundbok för åk 5. Med väl anpassat språk till målgrupperna ges eleverna förutsättningar att ta till sig kunskaper på sin nivå. SOS är skriven helt utifrån de reviderade kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Innehåll i SOS 5 Samhällskunskap: Politik och demokrati (Beslutsfattande och politiska idéer), Rättigheter och rättskipning (lag och rätt) Historia: Vasatiden, Stormaktstiden Religionskunskap: Syskonreligionerna, Kristendom, Islam Geografi: Norden, Europa