Bläddra

SOS 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SOS 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
SOS 4-6 uppfyller kursplanen i SO i Lgr22
Kursplanen i Lgr22 ligger till grund för läromedlet och du kan därför känna dig helt trygg när du undervisar med SOS 4-6. SOS 4, 5 och 6 innehåller och sammanfogar alla fyra SO-ämnen i en och samma årskursbok. Med väl anpassat språk till målgrupperna ges eleverna förutsättningar att ta till sig kunskaper på sin nivå.

Läs mer
Med målgruppsanpassat språk och fokus på levande texter med direkt tilltal, flyt i faktatexter och enkel struktur ges eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper utifrån aktuella fakta och intresseväckande övningar. SOS 4-6 vill vara så aktuell och intressant det bara går för att ge dina elever ännu bättre möjligheter att bidra till en klokare framtid.

SOS 4-6 är skriven helt utifrån de reviderade kursplanerna. Det betyder att innehållet i de olika årskurserna 4-6 följer det centrala innehållet i de reviderade kursplanerna.

INNEHÅLL
SOS 4 - åk 4
Samhällskunskap: Vad är ett samhälle?, Du och alla andra, Ekonomi – pengar, pengar, pengar
Historia: Allt blir historia, Vikingatiden, Medeltiden
Religionskunskap: Frågor om livet, Religioner och andra livsåskådningar, Judendomen
Geografi: Vad är geografi?, Kartor, Geografiska undersökningar, Sverige och människorna, Landskapet förändras, Väder och klimat, Urberget och marken, Naturen som resurs

SOS 5 - åk 5
Samhällskunskap: Politik och demokrati (Beslutsfattande och politiska idéer), Rättigheter och rättskipning (lag och rätt)
Historia: Vasatiden, Stormaktstiden
Religionskunskap: Syskonreligionerna, Kristendom, Islam
Geografi: Norden, Europa

SOS 6 - åk 6
Samhällskunskap: De mänskliga rättigheterna och FN, Nationella minoriteter, Medier och information (Information och kommunikation), Granskning av samhällsfrågor
Historia: 1700-talets Sverige, 1800-talet
Religionskunskap: Det eviga kretsloppets religioner, Etiska frågor och problem, Religion och samhälle
Geografi: Hållbar utveckling, Världen - temakapitel

Komponenter i SOS 4–6
Med SOS 4–6 finns möjligheter både för dig som vill jobba heldigitalt och för dig som vill arbeta blended, alltså med både tryckt och digitalt. Serien består för varje årskurs av:
- Grundbok (tryckt)
- Arbetsbok (tryckt)
- Digital (elevlicens) - med samma innehåll som i grundboken och arbetsboken.
- Digital (lärarlicens) - med allt lärarmaterial samlat, till exempel utskrivbara övningsblad, undervisningstips, filmklipp och poddar, alltså allt lärarmaterial du behöver för undervisningen, oavsett om eleverna har digitalt eller tryckt material.