Bläddra

SOS Historia 7-9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SOS Historia 7-9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
SOS för en klokare framtid
Samhällsfrågorna blir allt mer brännande. Bland annat krävs insikt i historiens skeenden och en källkritisk hållning för att fatta välgrundade beslut. Med SOS Historia vill vi vara så uppdaterade och intressanta det bara går för att ge dina elever ännu bättre möjlighet att bidra till en klokare framtid. SOS Historia är väl anpassad för de nya kursplanerna.

Läs mer
Engagerande texter
SOS Historia 7-9 ingår i Libers läromedelsserie för de samhällsorienterande ämnena. Vi vet att SO-ämnena engagerar om de presenteras på rätt sätt och SOS är sedan länge känd för att vara ett av få läromedel med ett bra flyt i faktatexterna. I denna nya och fjärde upplaga har vi gått igenom allt från grunden, men behållit vårt fokus på levande texter med direkt tilltal, en tydlig berättarröst och att säga det viktigaste först. För att underlätta inlärningen har vi också byggt en enkel struktur i en lätt och luftig form, som aldrig ger avkall på tydlighet och överblick.

Fakta vävs in i berättelsen
Historia handlar om att med vetenskapliga metoder undersöka det förflutna. Vad var det som hände och varför? Vilka blev konsekvenserna? Här presenteras den historiska undersökningen med fakta och förklaringar alltid i form av en berättelse, där trådar knyts till trådar och människor från förr träder fram som individer som vi kan förstå och identifiera oss med. Något som levandegör, skapar intresse och ger sammanhang.

Rikligt med historiska källor
I SOS Historia finns ett rikt utbud av historiska källor med tillhörande arbetsuppgifter. Det handlar om lagar, dikter, fotografier, konstverk, statistik, intervjuer och tidningsannonser. Vi har valt att betona källor som mer berättar om vanliga människors levnadsvillkor snarare än om maktens män (och fåtal kvinnor).

Brett spektra av såväl stöd som utmaningar
Vi ställer många frågor där eleverna kan kontrollera att de hänger med, likaså där de kan reflektera över innehållet. Sammanfattningarna är heltäckande och kan fungera fristående för elever i behov av mycket stöd. Till varje kapitel finns övningar där eleverna får tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper och ämnesspecifika förmågor.

Lättare att undervisa
Nya SOS gör det lättare för dig som lärare att planera, genomföra och följa upp undervisningen, inte minst med SOS Digital. Kopplingarna till kursplanen är tydliga och den enkla strukturen med block och kapitel kan fungera som hela eller delar av arbetsområden. Disponera innehållet på det sätt som passar dig bäst.

Ständigt aktuellt
Vi i SOS-redaktionen kommer fortlöpande att ta fram digitalt extramaterial som tar upp viktiga händelser i Sverige och i världen. Händelser som blir mer begripliga om de sätts in i ett historiskt sammanhang. Med SOS får du ett ständigt aktuellt läromedel.

Komponenter i SOS Historia 7-9:
Digital (elevlicens) och Digital (lärarlicens) är för dig som vill undervisa med digitala läromedel.

Du som vill arbeta med tryckt lärobok kan komplettera med Digitalt Övningsmaterial (elevlicens) och Digital (lärarlicens). I Digital (lärarlicens) finns allt lärarmaterial samlat, till exempel utskrivbara övningsblad, undervisningstips, filmklipp och poddar. I Digitalt Övningsmaterial finns bland annat självrättande begreppsträning.

Digital (lärarlicens) innehåller alltså allt lärarmaterial du behöver för undervisningen, oavsett om eleverna har digitalt eller tryckt.Lärarlicensen är kopplad till både Digital (elevlicens) och Digitalt Övningsmaterial (elevlicens) så att du kan följa elevernas progression.