Bläddra

SOS Religion 7-9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

SOS Religion 7-9

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
SOS för en klokare framtid
Samhällsfrågorna blir allt mer brännande. Att förstå och tolerera andra människors sätt tro är några av de saker som gör det lättare att leva tillsammans, både i Sverige och världen. Med SOS Religion vill vi vara så uppdaterade och intressanta det bara går för att ge dina elever ännu bättre möjlighet att bidra till en klokare framtid.

Läs mer
Möta andra på respektfullt sätt
SOS Religion ger eleverna möjlighet att reflektera över hur det är att vara människa. Läromedlet genomsyras av etiska ställningstaganden som eleverna får ta ställning till utifrån olika livshållningar och religioners synsätt. SOS Religion tar också upp frågor som rör sexualitet, jämställdhet, livsfrågor i kulturen och identitet. I det pluralistiska samhälle vi lever, är det viktigt att ta del av olika sätt att se på livet för att kunna möta varandra på ett respektfullt sätt, inte minst i skolan. SOS Religion vill bidra till den kunskapen.

Brett spektra av såväl stöd som utmaningar
Vi ställer många frågor där eleverna kan kontrollera att de hänger med, likaså där de kan reflektera över innehållet. Sammanfattningarna är heltäckande och kan fungera fristående för elever i behov av mycket stöd. Till varje kapitel finns också övningar där eleverna får tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper och ämnesspecifika förmågor.

Lättare att undervisa
Nya SOS gör det också lättare för dig som lärare att planera, genomföra och följa upp undervisningen, inte minst med SOS Digital Max. Den enkla strukturen med block och kapitel kan fungera som hela eller delar av arbetsområden, där du som lärare kan disponera innehållet på det sätt som passar bäst.

Ständigt aktuellt
Vi i SOS-redaktionen kommer fortlöpande att ta fram extramaterial så att du kan anpassa undervisningen utifrån vad som händer i omvärlden. Till exempel i form av intresseväckande poddar och olika typer av visuellt material för att visa upp den otroliga mångfald som religionsämnet omfattar. Med SOS får du ett ständigt aktuellt läromedel.

Komponenter i SOS Religion 7-9:
Jobba heldigitalt, mixat eller tryckt. Serien består av följande komponenter:
Digital Max för dig som vill jobba heldigitalt. Innehåller både elev- och lärardel.

Mix Klasspaket för dig som vill jobba med både tryckt och digitalt. Här ingår:
- SOS Religion 7-9, en tryckt stadiebok.
- Digital Mix Lärare med allt undervisningsmaterial digitalt
- Digital Mix Elev med interaktiva övningar och texten uppläst

Du kan även köpa delarna i Mix Klasspaket separat.