Bläddra

Spångby SK

Kategorier: Bollsport Fotboll Fotbollssport Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Spångby SK

Kategorier: Bollsport Fotboll Fotbollssport Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Boken handlar om ett pojkfotbollslags utveckling från fotbollsskola till seniorspel. Huvudpersonerna är i princip fyra grabbar, kompisar, som finns med under berättelsen. Även en hel del ledare har en viktig roll i boken. Detta mycket beroende att jag var en av ledarna och faktumet att ett lag består inte bara av spelare utan även av aktiva ledare, både vid planen och i klubbhuset. Boken bygger naturligtvis på mina självupplevda händelser under mitt långa fotbollsliv, både som fotbollstränare och lagläkare. I princip kan väl boken kallas för en biografi. Dock måste jag ibland få en chans till att använda min fantasi. Under den relativt långa tid, från 7-års ålder till sista tonåret, händer det ju mycket med grabbarna. Inte bara den förväntande mentala och fysiska utvecklingen, utan tyvärr även skador. Utifrån min medicinska utbildning och erfarenhet har jag satt ihop en ”idrottsskadedel” i slutet av boken. Den refererar till skador som händer under berättelsen och ger enkla råd för bästa handläggning.