Bläddra

Specialistsjukvårdens Juridik 2010

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Specialistsjukvårdens Juridik 2010

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Specialistsjukvårdens Juridik ger vägledning för att kunna handla och besluta i enlighet med det omfattande juridiska regelverket inom sjukhusvården. Specialistsjukvårdens Juridik bidrar till att säkra kvaliteten i besluten och gör det administrativa arbetet både enklare och snabbare.

Ofta svårgenomträngliga lagar och författningar har omformats till 450 lättbegripliga uppslagsord. På 810 sidor behandlas de flesta juridiska och formella frågeställningar som är aktuella. Varje uppslagsord ger klara besked om hur lagar och andra bestämmelser ska tillämpas i det dagliga arbetet.

Specialistsjukvårdens Juridik vänder sig till verksamhetschefer och specialistläkare, men är även en viktig informationskälla för underläkare och annan personal med administrativa funktioner. Också avdelnings- och mottagningsansvariga inom kliniken har stor nytta av boken.

Specialistsjukvårdens Juridik är framtagen i nära samarbete med erfarna läkare och jurister. En referensgrupp med läkare och verksamhetschefer har deltagit i arbetet och gett praktiska synpunkter under projektets gång.