Bläddra

Specialpedagogisk forskning : en mångfasetterad utmaning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Specialpedagogisk forskning : en mångfasetterad utmaning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad kännetecknar specialpedagogisk forskning och vad innebär det att genomföra vetenskapliga studier med ett specialpedagogiskt kunskapsintresse? Med utgångspunkt i ett antal forskningsstudier beskriver och problematiserar författarna olika perspektiv och teoribildningar inom det specialpedagogiska fältet. Boken kan tjäna som ett stöd genom att belysa problem och peka på möjligheter när studenter ska skriva uppsatser och examensarbeten.