Bläddra

Spegling : vana, minne och analogiskt tänkande

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Spegling : vana, minne och analogiskt tänkande

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
I alla yrken ingår något som kan kallas praktisk kunskap, handlingar som bara den som övat kan utföra. Den som lär sig ett yrke lär sig också tolka situationer på ett sätt som gör det möjligt att se vilka handlingar som är ändamålsenliga.

Hur lär man sig egentligen detta? Inom konstnärliga utbildningar finns en stark tradition av mästare/lärlingskap som syftar till att utveckla denna typ av kunskap.

Bokens utgångspunkt är en serie samtal i dialogseminarieform med sex välrenommerade pianister. De är alla tidigare elever till den legendariske pianoprofessorn Gunnar Hallhagen, känd för sitt raffinerade sätt att använda bildspråk och analogier. Hans ständigt återkommande tema var tolkningens skapelseprocess, hur en musiker kan vara kreativ både gentemot notbildens begränsningar och mot de motoriska och mentala vanor som är grunden för att kunna musicera överhuvudtaget.

Pianisternas exempel på överföring av konstnärligt omdöme genom ett analogiskt förhållningssätt har motsvarigheter även inom helt andra områden, till exempel avancerad systemutveckling. Genom att undersöka det kunskapsteoretiska område där olika praktiker kan mötas ger Sven Åberg en insiktsfull syn på den praktiska kunskapens villkor.

Medverkande pianister: Love Derwinger, Anders Kilström, Ann- Sofi Klingberg, Stefan Nilsson, Roland Pöntinen och Staffan Scheja.

Sven Åberg är lutenist och lektor i renässans- och barockluta vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.