Bläddra

Språk i sikte – Barns interaktionsutveckling i relation till perception och kognition

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Språk i sikte – Barns interaktionsutveckling i relation till perception och kognition

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Barns språkliga utveckling sker i nära anknytning med omgivningen, och för att detta ska kunna ske måste en rad förmågor hos barnet samverka effektivt. De olika sinnesintrycken ska tas emot, bearbetas och integreras, och barnet registrerar tidigt ansiktsuttryck, blickar och pekningar. Allt detta leder steg för steg till barnets egen användning av ord och gester – barnet har språket i sikte. Författaren intar ett holistiskt perspektiv och beskriver hur förmågor som kognition, perception, motorik, emotionell utveckling och lek samverkar när barnet lär sig att interagera med omgivningen. Bland mycket annat behandlar författaren teorier om barns språklärande, de olika sinnessystemens betydelse, relationen mellan språk, kognition och empati samt lyfter fram vad som är avgörande för att språkutvecklingen ska komma i gång. Språk i sikte är skriven främst med tanke på förskollärare i grund­utbildning och kompetensutveckling. Den kan också användas i grundläggande kurser i barnspråksutveckling inom andra utbildningar och ämnen.