Bläddra

Språkets byggstenar – Grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Språkets byggstenar – Grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Grammatik – svenska språkets struktur – är en helt central del av studierna när man läser till lärare F–6. I den här boken presenterar författaren svenska språkets grammatik som en uppsättning analysredskap som kan användas i ett språkutvecklande arbete.

Språkets byggstenar innehåller teoretiska beskrivningar av svenska språkets struktur. Genom sina många exempel från elevers texter har den även ett tydligt praktisk anslag: Vad är det vi egentligen ser i de elevskrivna texterna, och hur vi kan sätta ord på det vi ser? Det praktiska anslaget förstärks genom förslag till olika typer av undersökande uppgifter. De grammatiska redskapen kan även användas i klassrummet för resonemang med eleverna om språkstruktur och texter liksom i diskussioner kollegor emellan om textutvecklande undervisning.

Språkets byggstenar. Grammatik och textarbete för lärarstuderande F–6 
riktar sig i första hand till blivande och verksamma lärare i grund­skolans tidigare år. Boken vänder sig även till språk-, läs- och skriv­utvecklare samt specialpedagoger.