Bläddra

Språkförtryck och övergrepp i Tornedalen : sanning eller konstruktion

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik
Köp här

Språkförtryck och övergrepp i Tornedalen : sanning eller konstruktion

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria Språk och lingvistik
Köp här

 

 Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset, en självutnämnd organisation för tornedalingar, beskriver skeendet i Tornedalen vad gäller språk och annat som att svenska staten sys­tematiskt förödmjukat tornedalingar och utsatt dessa för förtryck och övergrepp. Statens språkpolitik har fått till följd att den tor­nedalsfinska dialekten (meänkieli) är på väg att försvinna. Bengt Bucht menar att denna historieskrivning är mycket förenklad och delvis förvrängd för att passa in i den bild som förbundet vill ge av tornedalingar som en speciell folkgrupp, som i likhet med samer särbehandlats av staten. Tvärtemot anser han, har Tornedalen och tornedalingar behandlats som annan svensk landsbygd med dia­lekttalande befolkning. Det finns andra mer närliggande naturliga förklaringar till att tornedalsfinskan försvagats såsom minskad iso­lering av landsbygden och bättre tillgång till utbildning och arbete utanför hemorten. Kontakterna med rikssvenskan ger tydlig