Bläddra

Språkis Svenska för nyanlända 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Språkis Svenska för nyanlända 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Språkis riktar sig till elever med svenska som andraspråk. Materialet består av Språkis för nyanlända 1-2 och Språkis för nyfikna A-D. Alla böcker i serien har en tydlig struktur. Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en text. Därefter följer övningar som tränar ord och de språkliga moment som förekommer i texten. Övningarna utgår ifrån den miljö och händelse som inleder varje nytt kapitel och syftar till att bygga upp ett funktionellt språk i vardagen.

Böckerna är granskade och utprövade av lärare som undervisar i svenska som andraspråk.

Läs mer
Språkis för nyanlända
I Språkis för nyanlända har familjen Molinas nyss kommit till Sverige. Handlingen kretsar kring Selim 7 år och Tara 11 år, deras vardag i skolan och på fritiden. Övningarna är enkla och repetitiva för att träna och befästa nya ord, fraser och moment, och innehållet är hämtat ur vardagliga miljöer för att bygga upp ett funktionellt språk. Språkis för nyanlända finns nu i reviderad upplaga med ett helt nytt kapitel i varje bok. Lite nytt, men samma beprövade och uppskattade pedagogik.

Språkis för nyfikna
I Språkis för nyfikna introduceras en mångkulturell klass i Torpaskolan "någonstans i Sverige". Innehållet kretsar även här kring händelser i barnens vardag. Övningarna tränar ord och begrepp, läsförståelse och grammatiska moment.

Till elevböckerna finns lärarhandledningar med vägledning för planering och genomförande.

Träna ord och grammatik i Digitalt Övningsmaterial
Med stöd i det digitala övningsmaterialet kan eleverna träna ord och grammatik. Ordträningen finns på svenska och arabiska.

Om författarna
Författare är Hippas Eriksson, som har 20 års erfarenhet av undervisning i svenska, engelska och SO på mellan- och högstadieskolor i Stockholm, och som skrivit många omtyckta läromedel för både barn och vuxna. 2020 fick Hippas Läromedelsförfattarnas pris, Sveriges tyngsta pris för författare som skriver läromedel och kurslitteratur.