Bläddra

Språkis Svenska för nyfikna B

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Språkis Svenska för nyfikna B

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Språkis riktar sig till elever med svenska som andraspråk. Serien består av Språkis för nyanlända 1-2 och Språkis för nyfikna A-D. Läromedlet hjälper språkutvecklingen genom att utöka elevernas ordförråd och ge dem ett rikt och funktionellt språk.

Alla böcker i serien har en tydlig struktur. Varje kapitel inleds med en samtalsbild och en text. Därefter följer övningar som tränar ord och de språkliga moment som förekommer i texten. I anslutning till varje sida finns en lärarinstruktion om syftet med övningen.

Böckerna är granskade och utprövade av lärare som undervisar i svenska som andraspråk.

Språkis kommer nu i reviderad upplaga med ett helt nytt kapitel i varje bok. Lite nytt, men samma beprövade och uppskattade pedagogik.

Läs mer
Språkis för nyanlända
I Språkis - svenska för nyanlända har familjen Molinas nyss kommit till Sverige. Handlingen kretsar kring Selim 7 år och Tara 11 år, deras vardag i skolan och på fritiden. Övningarna är enkla och repetitiva för att träna och befästa nya ord, fraser och moment, och innehållet är hämtat ur vardagliga miljöer för att bygga upp ett funktionellt språk.

Språkis för nyfikna
Språkis – svenska för nyfikna riktar sig till elever med svenska som andraspråk men kan användas till alla elever i klassen. Materialet hjälper dig som lärare att bidra till att utöka elevernas ordförråd vilket främjar språkutvecklingen och ger dem ett rikt och funktionellt språk.

Materialet är strukturerat och enkelt att följa då arbetsgången upprepar sig i kapitlen. Eleverna känner snabbt igen arbetsgången och fokus kan läggas på den språkliga träningen. Berättelserna utgår från elevnära miljöer i både hem och skola vilket bidrar till att eleverna kan koppla till egna erfarenheter. Eleverna ges många tillfällen till att lära och befästa vardagsnära ord- och begrepp genom samtal och läs- och skrivövningar.

Materialet har en progression och finns i olika nivåer vilket gör det enkelt att möta elevernas språkliga behov.

Träna ord och grammatik i Digitalt Övningsmaterial
Med stöd i det digitala övningsmaterialet kan eleverna träna ord och grammatik. Ordträningen finns på svenska och arabiska.

Om författarna
Författare är Hippas Eriksson, som har 20 års erfarenhet av undervisning i svenska, engelska och SO på mellan- och högstadieskolor i Stockholm, och som skrivit många omtyckta läromedel för både barn och vuxna. 2020 fick Hippas Läromedelsförfattarnas pris, Sveriges tyngsta pris för författare som skriver läromedel och kurslitteratur.