Bläddra

Språkkul Skriva 2A (5-pack)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Språkkul Skriva 2A (5-pack)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Laborativt arbetssätt för läs- och skrivinlärning

I Språkkul finns många sätt att närma sig läs- och skrivkonsten. Genom att laborera, spela spel, skriva och leka blir fler sinnen stimulerade och inlärning kan ske lättare, det visar all modern forskning.

Eleverna arbetar i sitt förbrukningshäfte Skriva 2A parallellt med laborationer och spel i Labba- och Spelaböckerna som inte förbrukas.

Språkkul Skriva 2A tar upp:

  • Lång eller kort vokal
  • Ord med ck
  • Å-ljudet
  • Ä-ljudet

Arbetet med Språkkul utgår från lärarhandledningen. Här finns en gedigen lektionsplanering tillsammans med alla kopieringsunderlag som behövs för arbetet. Första gången du jobbar med serien behöver du följande:

  • Lärarhandledning
  • Spela (en bok per två elever)
  • Labba (en bok per två elever)
  • Skriva 1a och 1b (en till varje elev)
  • Lär mer 1 (en till klassen)

Det enda som behövs köpas till för följande år är sedan Skrivahäftena som är de enda som förbrukas. Motsvarande lista gäller även för Språkkul 2.

Läs mer om Språkkul under Språkkul Lärarhandledning 2 art.nr 36889.